Monimuotoinen Kehityshäiriö

Monimuotoinen kehityshäiriö

Monimuotoisessa kehityshäiriössä henkilöllä onlaaja-alaisia neurologisia kehityksen vaikeuksia eliuseita samanaikaisia tiedollisia ja taidollisia puutteitaesim.

  • tarkkaavuudessa ja motoriikassa
  • kielellisissä ja ei-kielellisissä toiminnoissa
  • sosiaalisissa taidoissa (lievempänä kuin Lapsuusiän
   laaja-alaisissa kehityshäiriöissä)
  • hahmottamisessa ja aistitiedon käsittelyssä.

Vaikeudet ovat lievempiä kuin kehitysvammassa, mutta tuen tarve läpi elämän on selkeä.