Satakunnan
SAMDY ry

Yhdistyksen tarkoitus on

  • Toimia neuropsykiatristen oirekuvien (ADHD, kehityksellinen kielihäiriö) laaja-alaisen neurologisen kehityshäiriön, neurobiologisia kehityshäiriöitä (autismin kirjo, AS, Tourette) omaavien henkilöiden – niin lasten kuin aikuisten – sekä heidän perheidensä yhdyssiteenä ja henkisenä tukena. Näistä oireyhtymistä käytetään myös yhteistä nimitystä NEPSY.
  • Järjestää vertaistukea, virkistystä ja kerhoja.
  • Järjestää koulutuksia ja infotilaisuuksia tehdäkseen tunnetuksi edustamiensa ryhmien erityispiirteitä ja kuntoutusmenetelmiä.

Yhdistys on tarkoitettu kaiken ikäisille nepsy-asioista kiinnostuneille ilman diagnoosirajoja sekä ilman osallistumisvelvoitetta.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

YHDESSÄ ETEENPÄIN

Pienkeräys ajalla 1.1.-31.3.2023
on päättynyt !
Lämmin kiitos kaikille
lahjoituksen tehneille!

Voit kuitenkin edelleen tehdä lahjoituksen

SAMDY ry:lle, tilinumero FI95 5700 8140 0676 41 

Ote säännöistä:

” 4 §   Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja keräyksillä.”