Satakunnan
SAMDY ry

Yhdistyksen tarkoitus on

  • Toimia neuropsykiatristen oirekuvien (ADHD, kehityksellinen kielihäiriö) laaja-alaisen neurologisen kehityshäiriön, neurobiologisia kehityshäiriöitä (autismin kirjo, AS, Tourette) omaavien henkilöiden – niin lasten kuin aikuisten – sekä heidän perheidensä yhdyssiteenä ja henkisenä tukena. Näistä oireyhtymistä käytetään myös yhteistä nimitystä NEPSY.
  • Järjestää vertaistukea, virkistystä ja kerhoja.
  • Järjestää koulutuksia ja infotilaisuuksia tehdäkseen tunnetuksi edustamiensa ryhmien erityispiirteitä ja kuntoutusmenetelmiä.

Yhdistys on tarkoitettu kaiken ikäisille nepsy-asioista kiinnostuneille ilman diagnoosirajoja sekä ilman osallistumisvelvoitetta.

YHDESSÄ ETEENPÄIN

Auta meitä auttamaan!

Vertaistukitoiminta tarvitsee apuasi. Monet tahot ovat vähentäneet yhdistysten rahoittamista. Auta meitä varmistamaan monille elintärkeän vertaistukitoiminnan jatkaminen.

NEPSY

Neuropsykiatriset (nepsy) häiriöt ovat kehityksellisiä aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä. Niitä ovat muun muassa ADHD, autismikirjon häiriöt, Touretten oireyhtymä sekä kehityksellinen kielihäiriö.

AUTISMIKIRJO

Autismikirjon oireyhtymät ovat neurobiologisia keskus-hermoston kehityshäiriöitä. Siihen kuuluvat autismi, Aspergerin- ja Touretten oireyhtymät. Piirteitä voi esiintyä neuropsykiatrisissa vaikeuksissa liitännäisoireina.

ADHD

ADHD on aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö. Adhd on kehityksellinen neuropsykiatrinen oirekuva.
ADHD tulee englanninkielisistä sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

KIELIHÄIRIÖT

Kehityksellinen kielihäiriö KKH (aiemmin kielenkehityksen erityisvaikeus, dysfasia) Kehityksellinen kielihäiriö on karkeasti jaoteltavissa lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan häiriöön.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Muistakaahan, että SAMDYssa on ns. perhejäsenyys: Kaikki perheenjäsenet voivat osallistua yhden perheenjäsenen jäsenmaksulla kaikkiin tapahtumiin, kerhoihin, kursseihin maksamalla kunkin tapahtuman jäsenetuhinnan/hlö. Jäsenyys ei myöskään vaadi diagnoosia.