ADHD

ADHD on aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö. 

Tarkkaamattomuus: Vaikeutta kuunnella toisen puhetta, seurata ohjeita, tehtävien järjestämi-sessä. Ylikeskittyminen mieluiseen tehtävään, tehtävien välttely tai kesken jääminen, unohtelu, myöhästely. 

Yliaktiivisuus: Liikehdintää, ylenmääräistä puhumista ja jatkuvaa ”menossa olemista”. 

Impulsiivisuus: Vaikeus odottaa vuoroaan tai sietää pettymyksiä. Toisten keskeyttäminen, toistuva tuppautuminen muiden seuraan. 

Aikuisten ADHD 

Oireet eivät ala aikuisuudessa, vaan niiden ”juuret” ovat jo lapsuudessa. Voi kuitenkin olla, että vasta aikuisuudessa oirekuva alkaa haitata enemmän elämää, jolloin aikuinen ohjautuu tarkempiin tutkimuksiin. 

Jokaisella on omat vahvat puolensa ja kykyjä, joita voi vahvistaa. ADHD:n hoidossa käytetään myös lääkkeitä. Hoito ei paranna oireita, mutta lääkkeen vaikutusajan kestäessä henkilön tarkkaavaisuus ja keskittymiskyky paranee.