ADHD

ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö aiheuttaa vaikeutta tarkkaavuuden säätelyssä ja suuntaamisessa. Myös vireystilan säätely on vaikeaa. Henkilö voi olla yliaktiivinen ja impulsiivinen. Tarkkaamattomuuteen painottuvasta muodosta on käytetty nimitystä ADD. 

Tarkkaamattomuus: Vaikeutta kuunnella toisen puhetta ja seurata ohjeita. Tehtävien välttely tai kesken jääminen. Unohtelu, myöhästely. Myös ylikeskittyminen mieluisaan tehtävään.

 

YliaktiivisuusLiikehdintää, vaikeutta pysyä aloillaan, ylenmääräistä puhumista, hermostuneisuutta. 

ImpulsiivisuusVaikeutta odottaa vuoroaan tai sietää pettymyksiä. Toisten keskeyttäminen ja toistuva tuppautuminen muiden seuraan. 

Aikuisten ADHD 

Oireet eivät ala aikuisuudessa, vaan niiden ”juuret” ovat jo lapsuudessa. Voi kuitenkin olla, että vasta aikuisuudessa oirekuva alkaa haitata enemmän elämää, jolloin aikuinen ohjautuu tarkempiin tutkimuksiin. 

Jokaisella on omat vahvat puolensa ja kykyjä, joita voi vahvistaa. ADHD:n hoidossa voidaan erilaisten terapioiden lisäksi käyttää lääkkeitä. Lääkkeen vaikutusaikana oireilu lievittyy ja keskittyminen on helpompaa. Lääkkeitä on erillaisia ja vain sinä pystyt lääkärin avulla päättämään onko lääketys oikea päätös teille.