Autismikirjo

Autismikirjon häiriö kattaa aikaisemmin erilliset autismin oirekuvan sisältämät diagnoosit: Asperger, Lapsuusiän autismi, Epätyypillinen autismi ja Muu lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö.

Autismikirjon ydinpiirteitä ovat: 

  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation erityispiirteet, jotka ovat laaja-alaisia ja pysyviä sekä haittaavat toimintakykyä
  • rajoittavat, toistavat ja joustamattomat käytösmallit
  • erityisen intensiiviset ja rajoittuneet kiinnostuksen kohteet tai aktiviteetit.

Lisäksi autismikirjon henkilöillä useimmiten on:

  • aistien välittämä tieto ja sen tulkinta sekä reaktiot
  • aistiärsykkeisiin yksilöllistä ja tavallisesta poikkeavaa
  • poikkeavan voimakas hermoston kuormittuminen ja
    stressitason nousu
  • suuria vaikeuksia oman toiminnan ohjauksessa.

Piirteistön aiheuttamat haasteet voivat näkyä stereotyyppisenä, jopa epäsovinnaisena käytöksenä. Yleistä on myös rutiineihin juuttuminen, tunteiden ja kasvojen tunnistuksen haasteet sekä kokonaisuuksien hahmottamisen vaikeudet.

Toimintakyvyn laskun mukaisesti autismikirjo jaetaan kolmeen eri luokkaan, 1-3, joista luokka 3 kuvaa voimakkaimmin tuen tarpeista autismikirjolaista. 

Autismikirjon piirteitä voi esiintyä myös neuropsykiatrisissa vaikeuksissa liitännäisoireina.