Autismikirjo

 

Autismikirjon oireyhtymät ovat neurobiologisia keskushermoston kehityshäiriöitä. Siihen kuuluvat autismi, Aspergerin- ja Touretten oireyhtymät. Autismikirjon henkilöillä voi olla 

     * poikkeavaa sosiaalista vuorovaikutusta
     * epätavalliset reaktiot aistiärsykkeisiin kuten äänet, valot, kosketus
     * toistuva tai stereotyyppinen käytös
     * epäsovinnaista käyttäytymistä
     * nukahtamis- ja unihäiriöitä
     * tarve juuttua rutiineihin
     * rajoittuneita mielenkiinnon kohteita
     * vaikeaa voi olla kasvojen tunnistaminen
     * kokonaisuuksien hahmottaminen

Heillä on usein pulmia arjessa selviytymisessä kuten siivoamisessa, virastoissa asioimisessa ja rahan käytössä. Ongelmat johtavat helposti nuoren syrjäytymiseen ikätovereistaan. 

Häiriö voi ilmetä myös vasta aikuisena esim. perhe- tai työtilanteiden muutosten yhteydessä. Pitkäjänteisellä kuntoutuksella tuetaan sekä lapsen että aikuisen mahdollisuuksia pärjätä elämässään. 

Autismikirjon piirteitä voi esiintyä myös neuropsykiatrisissa vaikeuksissa liitännäisoireina.