Liittojen palveluja

Vuoden 2022 perhekursseilla vielä tilaa

86392 Kehityksellinen kielihäiriö -kurssi, alle kouluikäiset
1. jaksi 5.–9.9.
2. jakso 7.–9.12.

86393 Kehityksellinen kielihäiriö -kurssi, koulunsa aloittavat
1. jakso 6.–10.6.
2. jakso 26.–28.9.

86394 Kehityksellinen kielihäiriö -kurssi, alakouluikäiset
1. jakso 4.–8.7.
2. jakso 10.–12.10.

Lisätietoja kursseistä ja niille hakemisesta saat kuntoutussuunnittelija Kirsi Lönnqvistiltä sähköpostitse kirsi.lonnqvist@aivoliitto.fi tai puhelimitse 050 560 4401.